NOU APARTAT D'OFERTES D'OCUPACIÓ A LA WEB DE L'ADL SANTA POLA

viernes, 31 de julio de 2015
L'Ajuntament de Santa Pola, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, incorpora un nou apartat a la web de l'ADL (www.adlsantapola.es) per a la consulta de les ofertes d'ocupació que es gestionen a través de l'Agència.


En aquest nou apartat, denominat "Ofertes d'ocupació" podrà consultar l'evolució de totes les ofertes tramitades. Es podrà accedir directament tant a les ofertes que estiguen vigents en el moment, com a les que ja es van tancar i no s'accepten candidatures a l'estar el procés de selecció finalitzat o en tràmit. A més posem a disposició dels usuaris informació a prop de les ofertes d'ocupació a Europa així com d'altres accions gestionades des de l'Agència.

La posada en marxa d'aquest apartat s'ha realitzat amb la finalitat de millorar la nostra comunicació amb el ciutadà, no es tracta de de reemplaçar l'apartat del "Fòrum per l'ocupació" sinó de donar-li suport i complementar-lo. El "Fòrum per l'ocupació" seguirà sent el canal de comunicació i informació de les ofertes que es vagen gestionant, per això es convida, a totes aquelles persones que estiguen buscant feina, a inscriure’s en el mateix (www.adlsantapola.es/es/empleo/foro-empleo).

L'Agència de Desenvolupament Local juntament amb l'alcaldessa Yolanda Seva i el regidor delegat de l'ADL, Lorenzo Andreu, tenen previst durant la setmana que realitzar la presentació oficial d'aquesta nova secció als mitjans de comunicació.


Aquesta novetat de la nostra pàgina web estarà activa des de l'1 d'agost i es podrà localitzar fàcilment, en el bloc "Ofertes de Treball" ubicat a la pàgina principal del web.
NUEVO APARTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LA WEB DE LA ADL SANTA POLA

El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de su Agencia de Desarrollo Local, incorpora un nuevo apartado en la web de la ADL (www.adlsantapola.es) para la consulta de las ofertas de empleo que se gestionan a través de la Agencia.

En este nuevo apartado, denominado “Ofertas de empleo” podrá consultarse la evolución de todas las ofertas tramitadas. Se podrá acceder directamente tanto a las ofertas que estén vigentes en el momento, como a las que ya se cerraron y no se aceptan candidaturas al estar el proceso de selección finalizado o en trámite. Además ponemos a disposición de los usuarios información a cerca de las ofertas de empleo en Europa  así como de otras acciones gestionadas desde la Agencia.

La puesta en marcha de este apartado se ha realizado con el fin de mejorar nuestra comunicación con el ciudadano, no se trata de de reemplazar el apartado del “Foro por el empleo” sino de apoyarlo y complementarlo. El “Foro por el empleo” seguirá siendo el canal de comunicación e información de las ofertas que se vayan gestionando, por ello se invita, a todas aquellas personas que estén buscando empleo, a inscribirse en el mismo (www.adlsantapola.es/es/empleo/foro-empleo).

La Agencia de Desarrollo Local junto con la Alcaldesa Yolanda Seva y el Concejal Delegado de la ADL, Lorenzo Andreu, tienen previsto durante la próxima semana realizar la presentación oficial de esta nueva sección a los medios de comunicación.

Esta novedad de nuestra página web estará activa desde el 1 de agosto  y se podrá localizar fácilmente, en el bloque “Ofertas de Empleo” ubicado en la página principal de la web.