COMUNICAT AJUNTAMENT DE SANTA POLA

viernes, 7 de agosto de 2015

En el dia de hui, l'alcaldessa, juntament amb les regidories de Turisme, Cultura, Ocupació, Comerç i la presidenta de l'Associació de Comerciants de Santa Pola s'han reunit i han decidit paralitzar la campanya de conscienciació "Disfrute sin molestar".

Aquest cartell, promogut per l'associació de comerciants, ha estat criticat en determinades xarxes socials i el seu missatge no sembla el més oportú, perquè no transmet la idea que persegueix la campanya d'aquesta associació local. Per això, des de l'ajuntament es creu convenient que siga retirat abans del seu repartiment per consensuar un altre que transmitisca millor el missatge.


Així mateix, tant l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Pola com l'Associació de Comerciants volen aclarir:


  1. Aquesta campanya es va iniciar el 2014. No es tracta d'una campanya institucional, sinó d'una iniciativa de l'Associació de Comerciants de Santa Pola, concretament adreçada al ram de l'hostaleria, i que es realitza en altres municipis com ara Elx, San Pedro del Pinatar o Torrevella.
  2. Aquesta campanya, segons ha explicat Pepa Garri, presidenta de l'Associació de Comerciants, busca que es puguen compaginar diversió i descans per a totes les edats.
  3. El nou equip de govern, al mes i mig que porta desenvolupant tasques municipals, s'està treballant perquè gaudim de formes d'oci de tot tipus per a totes les edats: joves, xiquets, xiquetes i gent gran.


L'Ajuntament de Santa Pola vol recordar que és necessària la col·laboració entre totes les persones que  gaudeixen Santa Pola, veïns i visitants, per aconseguir un oci compatible i adaptat a totes les edats, el descans i la diversió i des de l’associació de comerçants la importància que tenen al nostre poble les empreses d’hostaleria i de gastronomia.


COMUNICADO AYUNTAMIENTO DE SANTA POLAEn el día de hoy, la Alcaldesa, junto con las concejalías de Turismo, Cultura, Empleo y la Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Santa Pola se han reunido y han decidido paralizar la campaña de concienciación  “Disfrute sin molestar”.

Dicho cartel, promovido por la asociación de comerciantes, ha sido criticado en determinadas redes sociales y su mensaje no parece el más oportuno, porque no transmite la idea que persigue la campaña de esta asociación local. Por eso, desde el ayuntamiento se cree conveniente que sea retirado antes de su reparto para consensuar otro que transmita mejor dicho mensaje.


Asimismo, tanto el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola como la Asociación de Comerciantes quieren aclarar:


  1. Esta campaña se inició en 2014. No se trata de una campaña institucional, sino de una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Santa Pola, concretamente dirigida al ramo de la hostelería, y que se viene realizando en otros municipios tales como Elx, San Pedro del Pinatar o Torrevieja.


  1. Esta campaña, según ha explicado Pepa Garri, presidenta de la Asociación de Comerciantes, busca que se puedan compaginar diversión y descanso para todas las edades.


  1. El nuevo equipo de gobierno, en el mes y medio que lleva desarrollando tareas municipales, está trabajando para que disfrutemos de formas de ocio de todo tipo para todas las edades: jóvenes, niños, niñas y personas mayores.

El Ayuntamiento de Santa Pola quiere recordar que es necesaria la colaboración entre todas las personas que disfrutamos de Santa Pola, vecinos y visitantes, para conseguir un ocio compatible y adaptado a todas las edades, el descanso y la diversión  y desde la asociación de comerciantes la importancia que tienen en nuestro municipio las empresas de hosteleria y de gastronomia.