Marián Sempere Clement, pregonera de les Festes Patronals 2015 de Santa Pola

miércoles, 8 de julio de 2015Marian Sempere serà la pregonera de les Festes 2015. Aquesta santapolera de 54 anys és tota una icona de la vida cultural, amb una trajectòria personal i professional estretament vinculada al poble. De fet, per a tots és Marián "de la Biblioteca".

Sempere és la cap del Negociat de Biblioteques, sent coordinadora de les tres biblioteques municipals. Les seues qualitats innates per a la dinamització i la seua idea de "quin ha de ser el paper d'aquests centres al segle XXI" han portat al fet que aquest servici siga un dels deu primers en volum de préstecs de la Comunitat Valenciana, a més del segon en activitats organitzades.

Com bé va dir la regidora de Cultura a l'acte de presentació, "a Marián se la pot veure col·laborant com a presentadora, o el que calga, des de concerts d'agrupacions locals a recitals al Baluard". O, si no, "la pregunta Xica, tu també estàs aquí ?, en qualsevol de les activitats en què col·labora resumeix, en poques paraules, tant el seu perfil com la seua actitud".

L'alcaldessa, Yolanda Seva, ha relatat que la lliga, a nivell personal, una relació "de veïnes de tota la vida, ja que hem compartit molt". Ha destacat el seu esperit de col·laboració "en qualsevol acte cultural". A més, ha revelat que "la decisió de nomenar-la pregonera va ser unànime per part de tot l'equip de govern, doncs la seua trajectòria humana i professional l'avala com un exponent de la cultura local".

Sense voler assenyalar amb el dit acusador, però sí amb el verb, la pregonera ha apuntat en el seu primer parlament a "María José Lafuente, que és molt culpable d'això". Rialles a part, espera "estar a l'altura" perquè, i la veritat siga dita, "aquí no demanen opinió i et diuen que seràs pregonera". S’han barrejat al seu cor el sentiment de responsabilitat,  alegria i "la por, perquè només tinc dos mesos per fer un pregó".

Sobre aquest, Sempere ha destacat que "pot ser que no siga el millor, que no siga el més brillant, però el que sí que pot garantir és que estarà fet des del cor, amb bona voluntat i que em bolcaré en aquest".

Una de les expressions més excel·lents amb les que ha definit i delectat als presents l'actual pregonera és que afirmava sentir-se "com si m'hagués fitxat un equip de la Champions, perquè ara em veig dins d'un grup de gent a la qual sempre he admirat . De fet, alguns d'ells han marcat la meua vida ". Per aquest motiu els ha demanat que "tinguen paciència i comprensió".


D’altra banda, el pregoner de les Festes 2014, Pascual Ruso Alba, recordava una anècdota amb Marian Sempere, gairebé profètica, pot dir-se doncs, en estar tots dos observant junts el pregó del mestre Espinosa, "qui ens diria a mi que anava a ser pregoner en 2014 ja Marian a l'any següent ". Ha animat la pregonera a que visqués aquestes festes amb intensitat, "ja que no s'assemblaran a cap altra que hages tingut o que vindran".Marián Sempere Clement, pregonera de las Fiestas Patronales 2015 de Santa


Marian Sempere será la pregonera de las Fiestas 2015. Esta santapolera de 54 años es todo un icono de la vida cultural, con una trayectoria personal y profesional estrechamente vinculada al pueblo. De hecho, para todos es Marián “de la Biblioteca”.

Sempere es la jefa del Negociado de Bibliotecas, siendo coordinadora de las tres bibliotecas municipales. Sus cualidades innatas para la dinamización y su idea de “cuál debe ser el papel de estos centros en el siglo XXI” han llevado a que este servicio sea uno de los diez primeros en volumen de préstamos de la Comunidad Valenciana, además del segundo en actividades organizadas.

Como bien dijo la concejala de Cultura en el acto de presentación, “a Marián se la puede ver colaborando como presentadora, o lo que haga falta, desde conciertos de agrupaciones locales a recitales en el Baluarte”. O, si no, “que le pregunta ¿xica, tu també estàs aquí?, en cualquiera de las actividades en las que colabora resume, en pocas palabras, tanto su perfil como su actitud”.

La alcaldesa, Yolanda Seva, relató que le ata, a nivel personal, una relación “de vecinos de toda la vida, pues hemos compartido mucho”. Destacó su espíritu de colaboración “en cualquier acto cultural”. Además, desveló que “la decisión de nombrarla pregonera fue unánime por parte de todo el Equipo de Gobierno, pues su trayectoria humana y profesional la avala como un exponente de la cultura local”.

Sin querer señalar con el dedo acusador, pero sí con el verbo, la pregonera apuntó en su primer parlamento a “María José Lafuente, que es muy culpable de esto”. Risas aparte, esperaba “estar a la altura” porque, y la verdad sea dicha, “aquí no piden opinión y te dicen que serás pregonera”. Se entremezclaban en su corazón el sentimiento de responsabilidad, a alegría y “el canguele, porque sólo tengo dos meses para hacer un pregón”.

Sobre éste, Sempere destacó que “puede ser que no sea el mejor, que no sea el más brillante, pero lo que sí puede garantizar es que estaré hecho desde el corazón, con buena voluntad y que me volcaré en éste”.

Una de las expresiones más sobresalientes con las que definió y deleitó a los presentes la actual pregonera es que afirmaba sentirse “como si me hubiera fichado un equipo de la Champions, porque ahora me veo dentro de un grupo de gente a la que siempre he admirado. De hecho, algunos de ellos marcaron mi vida”. Por este motivo les pidió que “tengan paciencia y comprensión”.

Por su parte, el pregonero de las anteriores Fiestas, Pascual Ruso Alba, recordaba una anécdota con Marián Sempere, casi profética, puede decirse pues, al estar ambos observando juntos el pregón del maestro Espinosa, “quién nos diría a mí que iba a ser pregonero en 2014 y a Marián al año siguiente”. Animó a la pregonera a que viviese estas fiestas con intensidad, “puesto que no se parecerán a ningunas otras que hayas tenido o que vendrán”.

Por otro lado, Ruso Alba destacaba que “aunque yo no soy muy amante de este concepto, ser pregonero de Santa Pola te coloca en el lugar de las personas que harán Historia y cuyas palabras quedarán en los anales del pueblo”, de ahí que el cargo implique tanto un honor como una enorme responsabilidad.