La nova obertura a Santa Pola d'una important cadena de menjar ràpid crearà 15 llocs d'ocupació.

jueves, 9 de julio de 2015L'Ajuntament de Santa Pola, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, gestionarà l'oferta dels 15 llocs d'ocupació que es crearan amb la nova obertura d'una important cadena de menjar ràpid en Gran Alacant.
El requisit per participar en aquest procés de selecció és posseir com a mínim un nivell d'estudis equivalent a l'ESO o Graduat Escolar, valorant-se altres requisits: experiència laboral en establiments de menjar ràpid, parlar / entendre anglès així com la bona disposició / actitud, responsabilitat , amabilitat i cortesia dels candidats.

Per a aquells interessats menors de 30 anys, a més dels requisits anteriors, també es valorarà el fet d'estar inscrit i acceptat en el Programa d'Emprenedoria i Ocupació Jove (més informació a l'ADL Santa Pola).

El procés de selecció constarà d'una primera fase de reclutament de candidats que es durà a terme des de l'Agència de Desenvolupament Local, la qual remetrà a l'empresa ofertant totes aquelles candidatures que compleixin amb el perfil sol·licitat per l'empresa, aquesta serà l'encarregada de realitzar les entrevistes i seleccionar el personal per al seu centre de treball.

Tots aquells interessats a participar en el procés de selecció podran realitzar, fins al 17 de juliol de 2015, la inscripció a l'oferta d'ocupació a través de l'apartat denominat "Seleccions Ocupació" de la pàgina web de l'ADL:


La nueva apertura en Santa Pola de una importante cadena de comida rápida creará 15 puestos de empleo.


El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de su Agencia de Desarrollo Local, gestionará la oferta de los 15 puestos de empleo que se crearán con la nueva apertura de una importante cadena de comida rápida en Gran Alacant.

El requisito para participar en este proceso de selección es poseer como mínimo un nivel de estudios equivalente a la ESO o Graduado Escolar, valorándose otros requisitos: experiencia laboral en establecimientos de comida rápida, hablar/entender inglés así como la buena disposición/actitud, responsabilidad, amabilidad y cortesía de los candidatos.

Para aquellos interesados menores de 30 años, además de los requisitos anteriores, también se valorará el estar inscrito y aceptado en el Programa de Emprendimiento y Empleo Joven (más información en la ADL Santa Pola).

El proceso de selección constará de una primera fase de reclutamiento de candidatos que se llevará a cabo desde la Agencia de Desarrollo Local, la cual remitirá a la empresa ofertante todas aquellas candidaturas que cumplan con el perfil solicitado por la empresa, esta será la encargada de realizar las entrevistas y seleccionar al personal para su centro de trabajo.

Todos aquellos interesados en participar en el proceso de selección podrán realizar, hasta el 17 de julio de 2015, la inscripción a la oferta de empleo a través del apartado denominado “Selecciones Empleo” de la página web de la ADL www.adlsantapola.es/empleo/seleccion-empleo