Ban municipal- Festes 2015

lunes, 31 de agosto de 2015B A N

LA SENYORA YOLANDA SEVA RUIZ ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA POLA


FA SABER:

        QUE AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS DE 2015, EN HONOR A LA NOSTRA PATRONA LA SANTÍSSIMA MARE DE DÉU DE LORETO I A FI QUE ELS VEÏNS PUGUEN DISFRUTAR DELS ACTES PROGRAMATS I L'AMBIENT FESTIU ES RESPIRE DURANT ELS DIES DE LES FESTES ESTA ALCALDIA RECOMANA I CONVIDA ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS A  REALITZAR EL SEGÜENT HORARI D'OBERTURA:

       DIES 1, 2, 3, 4, 5, 6 I 7 DE  SETEMBRE, DE 8 A 15 HORES. 

       AIXÍ MATEIX EL DIA 8 DE SETEMBRE, FESTIVITAT DE LA NOSTRA PATRONA I DIA GRAN DE LES FESTES PATRONALS ES RECOMANA QUE ELS COMERÇOS ESTIGUEN TANCATS TOT EL DIA.

            EL QUE ES FA PÚBLIC PER A GENERAL CONEIXEMENT DE TOTS ELS INTERESSATS.

SANTA POLA 31 D'AGOST DE 2015

L'ALCALDESSA 


FDO.: Yolanda Seva Ruiz
B A N D O

DOÑA YOLANDA SEVA RUIZ ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

HACE SABER:

            QUE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 2015, EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LORETO Y AL OBJETO DE QUE LOS VECINOS PUEDAN DISFRUTAR DE LOS ACTOS PROGRAMADOS Y EL AMBIENTE FESTIVO SE RESPIRE DURANTE LOS DÍAS DE LOS FESTEJOS ESTA ALCALDÍA RECOMIENDA E INVITA A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES A  REALIZAR EL SIGUIENTE HORARIO DE APERTURA:

            DÍAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE  SEPTIEMBRE, DE 8 A 15 HORAS.

            ASIMISMO EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE, FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA Y DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS PATRONALES SE RECOMIENDA QUE LOS COMERCIOS PERMANEZCAN  CERRADOS TODO EL DÍA.


LO QUE SE HACE PÚBLICO PARA GENERAL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS INTERESADOS.


SANTA POLA 31 DE AGOSTO DE 2015

LA ALCALDESA

FDO.: Yolanda Seva Ruiz