Voluntariat pel Valencià a Santa Pola

lunes, 26 de enero de 2015


L’Agència d’Ús i Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Santa Pola (Aviva Santa Pola) posa en marxa una nova campanya. En aquesta ocasió es tracta de la 6a edició del Voluntariat pel Valencià. 

Aquesta campanya va adreçada a aquelles persones que desitgen aprendre a parlar valencià i volen fer-ho d’una manera lúdica, parlant amb altres persones que tinguen el mateix interés, en situacions comunicatives reals, contextualitzades, diverses.
En principi, es convocaran uns grups de conversa, una vegada a la setmana, durant 8 setmanes. Tot i això, els horaris i durada es fixaran un cop inscrites les persones interessades.
L’Agència de Promoció del Valencià posa aquest servei a l’abast dels interessats i interessades, i qui desitge participar en aquest projecte, sols s’ha de posar en contacte amb Aviva Santa Pola. La participació és molt important, tant d’aquelles persones que volen aprendre com d’aquelles que poden ensenyar, compartir els seus coneixements de valencià i l’amor per la nostra llengua. No es tracta d’una experiència on s’ensenye llengua, gramàtica, etc. el que es pretén és fomentar l’expressió oral, la interrelació o la comunicació.
Les persones que estiguen interessades a participar en aquesta nova campanya es poden posar en contacte amb l'Agència de Promoció del Valencià, bé acudint a les nostres oficines, per telèfon 966 692 773 o per mitjà del correu electrònic: ofival.santapola@gmail.com.


Voluntariado por el valenciano en Santa Pola

La Agència d’Ús i Promoció del Valencià del Ayuntamiento de Santa Pola (Aviva Santa Pola) pone en marcha una nueva campaña. En esta ocasión se trata de la sexta edición del voluntariado por el valenciano.
Esta campaña va dirigida a aquellas personas que deseen aprender a hablar en valenciano y quieran hacerlo de una manera lúdica, hablando con otras personas que tengan el mismo interés, en situaciones comunicativas reales, contextualizadas, diversas.
En principio se convocarán unos grupos de conversación una vez a la semana, durante ocho semanas. Los horarios y duración se fijarán una vez inscritas las personas interesadas.
La Agència d’Ús i Promoció del Valencià pone este servicio al alcance de los interesados e interesadas y quien desee participar en este proyecto sólo ha de ponerse en contacto con Aviva Santa Pola. La participación es muy importante, tanto de aquellas personas que quieran aprender, como de aquellas que puedan enseñar, compartir sus conocimientos de valenciano y su amor por nuestra lengua. No se trata de una experiencia en la que se enseñe lengua, gramática, etc., lo que se pretende es fomentar la expresión oral, la interrelación o la comunicación.

Las personas que estén interesadas en participar en esta nueva campaña se pueden poner en contacto con la Agència d’Ús i Promoció del Valencià, bien acudiendo a nuestras oficinas en la Casa de la Cultura, bien al teléfono 966 692 773 o mediante el correo electrónico ofival.santapola@gmail.com.