IconGame, aprendre vocabulari jugant

jueves, 10 de abril de 2014


Les Agències de Promoció del Valencià (AVIVA) de 15 ajuntaments porten endavant una campanya de promoció lingüística conjunta, l'edició d'IconGame, un joc de memòria per a aprendre vocabulari bàsic de l'escola en anglés i reforçar-lo en valencià.

El Regidor Tomás Martínez ha explicat que “No sempre és fàcil trobar jocs educatius en valencià i per això, recollint la proposta de col·laboració del dissenyador Manu Palau d'editar versions en valencià d'alguns dels seus jocs, les agències AVIVA dels ajuntaments d'Albal, Alginet, Benicarló, Benissa, Burjassot, Gandia, Godella, l'Alcúdia, Manises, Sagunt, Santa Pola, Vila-real, Vinaròs, Xàbia i Xixona han decidit portar endavant una campanya conjunta: l'edició del joc de memòria IconGame”.
IconGame és un joc de memòria amb el qual es pretén aprendre vocabulari bàsic de l'escola en anglés. La finalitat és aprendre el vocabulari de les 50 cartes de què consta el joc. Quan el jugador encerta la paraula, s'apunten els punts que indica la targeta (entre 10 i 40 segons el grau de dificultat).
L'IconGame està adreçat a alumnes dels últims cursos del cicle d'infantil i primer cicle de primària que pretén ser també un recurs més dins de l'aula amb la doble vessant didàctica anglés/valencià. També és una eina pràctica per als centres de Formació de Persones Adultes, ludoteques o acadèmies d'idiomes.
Segons ha explicat Mª Àngels Sempere, coordinadora de l’Agència AVIVA de Santa Pola, “a més de distribuir-ho gratuïtament en tots els centres educatius també ho farem en el sector comercial jogueter, a través de la botiga Don Dino, i la campanya començarà en una data tan assenyalada com el 28 d’abril, Dia de Sant Vicent”.

És habitual que les Agències de Promoció del Valencià unisquen esforços i facen campanyes conjuntes ja que és una forma de coordinació i estalvi de recursos humans i econòmics. La campanya en esta ocasió ha estat coordinada pels ajuntament de Vinaròs i Benicarló i hi han participat un total de 15 entitats locals, que presentaran el recurs en les respectives localitats.


IconGame, aprender vocabulario jugando

            Las Agencias de Promoción del Valenciano (AVIVA) de 15 ayuntamientos llevan adelante una campaña de promoción lingüística conjunta, la edición del “IconGame”, un juego de memoria para aprender vocabulario básico de la escuela en inglés y reforzarlo en valenciano.
            El concejal Tomás Martínez ha explicado que “no siempre es fácil encontrar juegos educativos en valenciano y, por eso, recogiendo la propuesta de colaboración del diseñador Manu Palau de editar versiones en valenciano de algunos de sus juegos, las agencias AVIVA de los ayuntamienos de Albal, Alginet, Benicarló, Benissa, Burjassot, Gandia, Godella, l'Alcúdia, Manises, Sagunt, Santa Pola, Vila-real, Vinaròs, Xàbia i Xixona han decidido llevar adelante una campaña conjunta: la edición del juego de memoria IconGame”.
IconGame es un juego de memoria con el cual se pretende aprender vocabulario básico de la escuela en inglés. La finalidad es aprender el vocabulario de las 50 cartas de que consta el juego. Cuando el jugador acierta la palabra, se apuntan los puntos que indica la tarjeta (entre 10 y 40 según el grado de dificultad).
El IconGame está dirigido a alumnos de los últimos cursos del ciclo de infantil y el primer ciclo de Primaria, que pretende ser también un recurso más dentro del aula con la doble vertiente didáctica inglés/valenciano. También es una herramienta práctica para los centros de formación de personas adultas, ludotecas o academias de idiomas.
Según ha explicado Mª Àngels Sempere, coordinador de la Agencia AVIVA de Santa Pola, “además de distribuirlo gratuitamente en todos los centros educativos también lo haremos en el sector comercial juguetero, a través de la tienda Don Dino, y la campaña comenzará en una fecha tan señalada como el 28 de abril, Día de San Vicente”.
Es habitual que las Agencias de Promoción del Valenciano unan esfuerzos y hagan campañas conjuntas, ya que es una forma de coordinación y ahorro de recursos humanos y económicos. La campaña en esta ocasión ha sido coordinada por los ayuntamientos de Vinaròs y Benicarló, y han participado un total de 15 entidades locales, que presentarán el recurso en sus distintas localidades.