CALENDARI DE MATRICULACIÓ ESCOLAR/ Calendario de matriculación escolar

viernes, 4 de abril de 2014

REGIDORÍA D’EDUCACIÓ / CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
CALENDARI DE MATRICULACIÓ ESCOLAR/ Calendario de matriculación escolar

Publicació vacants existents en els centres educatius fins al 4 d’abril
Publicación vacantes existentes en los centros educativos hasta el  4 de abril

Presentació de sol·licituds en l’Ajuntament o centre escolar (1ª opció) del 7 al 14 de abril
Presentación de solicitudes en el Ayuntamiento o centro escolar (1ª opción) del 7 al 14 de abril
                                  
Publicació als centres llistes provisionals admesos i no admesos: 2 de juny
Publicación en los centros listas provisionales admitidos y no admitidos:
2 de junio
                                                                        
Presentació Reclamacions davant  el Consell Escolar centre: fins al 5 de juny
Presentación reclamaciones ante el Consejo Escolar centro: hasta el 5 de junio
                                              
Contestació de les reclamacions presentades en el C.E.C. fins al 6 de juny
Contestación a las reclamaciones presentadas en el C.E.C. hasta el 6 de junio
           
Publicació llistes definitives: 9 de juny
Publicación listas definitivas: 9 de junio

Presentació de reclamacions davant la Comisió Municipal d’Escolarització fins al 11 de juny (en l’Ajuntament)
Presentación de reclamaciones ante la C. Municipal de Escolarización hasta el 11 de junio (en el Ayuntamiento)

Entrega de contestacions en l’Ajuntament: fins al 12 de juny
Entrega de contestaciones en el Ayuntamiento: hasta el 12 de junio      
                                                                                                                     
Formalització de matrícula del  12 al 25 de juny

Formalización de matrícula del  12 al 25 de junio