Voluntariat pel valencià

jueves, 9 de febrero de 2012De nou i després de l’experiència positiva de l’anterior convocatòria, la Regidoria de Normalització Lingüística, a través de l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià, durà endavant la campanya del voluntariat pel valencià.
En aquesta nova campanya es valora la satisfacció personal per aprendre. Es potencien les relacions humanes on mostrem la nostra llengua com un element a compartir, com un objecte que permet la integració de les persones, i així obrir-los la porta al coneixement d’una nova cultura, d’unes tradicions i al futur.

Aquest projecte té com a objectiu general fomentar l’ús del valencià entre els ciutadans que viuen al nostre territori procedents tant de l’estranger com de la resta de l’Estat, i també als que resideixen fa anys a la Comunitat Valenciana, o que fins i tot hi han nascut.
Amb aquesta finalitat s’han creat dos grups de conversa –un en horari de matí i un altre per la vesprada- on s’oferiran situacions de comunicació i conversa a les persones que volen practicar el valencià. La durada d’aquest projecte serà d’un temps aproximat de 10 setmanes.
Les persones que estiguen interessades en participar en aquesta nova campanya es poden posar en contacte amb l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià o a través del telèfon: 966 692 773 o per mitjà del correu electrònic: ofival.santapola@gmail.es.


Voluntariado por el valenciano

De nuevo y tras la experiencia positiva de la anterior convocatoria, la Concejalía de Normalización Lingüística, a través de la Oficina d’Ús i Promoció del Valencià, lanzará la campaña de voluntariado por el valenciano.
En esta nueva campaña se valora la satisfacción personal por aprender. Se potencian las relaciones humanas donde mostramos nuestra lengua como un elemento a compartir, como un objeto que permite la integración de las personas y así abrirles la puerta al conocimiento de una nueva cultura, de unas tradiciones y al futuro.
Este proyecto tiene como objetivo fomentar el uso del valenciano entre los ciudadanos que viven en nuestro territorio, procedentes tanto del extranjero como del resto del Estado, y también a los que residen hace años en la Comunidad Valenciana o lo que incluso han nacido aquí.
Con esta finalidad se han creado dos grupos de conversación –uno en horario de mañana y otro por la tarde- donde se ofrecerán situaciones de comunicación y conversación a las personas que quieran practicar el valenciano. La duración de este proyecto será de un tiempo aproximado de diez semanas.
Las personas que estén interesadas en participar en esta nueva campaña pueden ponerse en contacto con la Oficina d’Ús i Promoció del Valencià o a través del teléfono 966 692 773 o por  medio del correo electrónico ofival.santapola@gmail.es.