BORSA TREBALL VIGILANT FISCAL

martes, 17 de noviembre de 2015


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Pola ha convocat examens per a la creació d'una borsa de treball de vigilants fiscals.

La inscripció es penjarà a la web quan es publique l'edicte al Butlletí Oficial de la Provincia d'Alacant.

Podeu llegir les bases i consultar els temes als següents enllaços:

Bases generals de l'Ajuntament de Santa Pola

Bases específiques per a la constitució d'una borsa de treball de vigilants fiscals.

Tema 1: Constitució Espanyola

Tema 3-8: Ordenances.

Tema 9- 10,13 i 14: Altres

Tema 11: Llei 14/2010 

Tema 12: Llei 6/2014
BOLSA DE  TRABAJO VIGILANTE FISCAL


La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Pola ha convocado examentes para la creación de una bolsa de trabajo de vigilantes fiscales.

La inscripción se colgará en la web cuando se publique el edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Podeis leer las bases y consultar los temas en los siguientes enlaces:

Bases generales del Ayuntamiento de Santa Pola

Bases específicas para la constitución de una bolsa de trabajo de vigilantes fiscales.

Tema 1: Constitución Española

Tema 3-8: Ordenanzas.

Tema 9- 10,13 i 14: Otros

Tema 11: Ley 14/2010 

Tema 12: Ley 6/2014