FINALITZAT EL TERMINI. CONVOCATÒRIA CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE: PSICÒLEG/PSICOLÒGA, TREBALLADOR/A SOCIAL I PROFESSOR/A.

lunes, 5 de diciembre de 2016

L'Ajuntament de Santa Pola convoca concurs-oposició per a la selecció de:
- un psicòleg/psicòloga
- un teballador/a social 
- un professor/a

Aquesta convocatòria es realitza en base a les ajudes dels programes subvencionats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió.
El contracte es realitzarà mitjançant una "contractació laboral temporal".

El termini de presentació d'instàncies començarà el dia 7 de desembre finalitzant el 14, ambdós inclosos. Enllaç de la publicació al BOP: BOP Publicació

---------------------


El Ayuntamiento de Santa Pola convoca concurso-oposición para la selección de:
- un psicólogo/a
- un trabajador/a social
- un profesor/aEsta convocatoria se realiza en base a las ayudas de los programas subvencionados por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. 
El contrato se realizará mediante una “contratación laboral temporal”. 

El plazo de presentación de instancias comenzará el día 7 de diciembre finalizando el 14, ambos incluidos. Enlace de la publicación en el BOP: BOP Publicación